Home 2019-04-02T04:49:40+00:00

FUNGSI UTAMA

 • Mengendalikan urusan penggubalan dokumen perundangan Universiti (Status, Kaedah dan Peraturan)
 • Mengendalikan kes tatatertib staf USIM bagi setiap kumpulan perkhidmatan
 • Mengendalikan kes tatatertib pelajar USIM
 • Mengendalikan kes pecah kontrak staf
 • Mengendalikan tuntutan bayaran balik
 • Mengendalikan urusan guaman bagi kes mahkamah yang melibatkan universiti
 • Mengendalikan urusan perlantikan peguam untuk setiap kes
 • Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Memorandum Persefahaman, Memorandum Persetujuan, Surat Niat dan Surat Indemniti
 • Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Perjanjian Konsesi, Perjanjian Kerahsiaan, Perjanjian Perkhidmatan, Perjanjian Penyewaan
 • Mengendalikan semakan dokumen-dokumen berkaitan harta intelek Universiti
 • Memberi pandangan/penasihatan dari segi undang-undang kepada Universiti
 • Merancang dan mengendalikan latihan undang-undang

BICARA UNDANG-UNDANG

BULETIN

Majlis Jamuan Raya JUU – 2018

NILAI, 13 Julai 2018 - Kemeriahan bulan Syawal masih lagi dirasakan terutamanya pada hari terakhirnya dengan Jabatan Undang-Undang (JUU) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah menganjurkan  Jamuan Penutup Raya JUU The word distraction can include [...]

BERITA HARI INI

NILAI, July 11, 2018 – Tun Dato Seri Zaki Tun Azmi was appointed as Pro-Chancellor of Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) by YB Minister of Education for a period of three years from July 15, [...]

5 the tradition of https://get-thesis.com/ the west or western tradition is an intellectual dialogue of opposing views about the.