Berita Semasa

//Berita Semasa

NILAI, 7 DISEMBER 2017 – Satu seminar bertajuk “Hak Wanita Dalam Rumahtangga Menurut Undang-Undang Keluarga Islam” telah diadakan dengan jayanya selaras dengan hasrat Jabatan Undang-Undang USIM dalam memberi kefahaman kepada seluruh warga USIM khususnya kaum wanita tentang hak mereka dalam rumahtangga dari perspektif undang-undang keluarga Islam yang telah disampaikan oleh Puan Norharisah Johar (Peguam Syarie).

Objektif seminar:-

a. Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai peruntukan undang-undang keluarga Islam yang berkaitan              dengan hak-hak wanita dan penguatkuasaannya di Malaysia.

b. Memberi panduan kepada peserta mengenai hak-hak wanita jika berlaku poligami, kematian suami dan                    perceraian.

c. Menyediakan flatform untuk para peserta mengutarakan permasalahan mereka yang berkaitan dengan                    undang-undang keluarga dan mencadangkan penyelesaian/ solusi yang bersesuaian.

2018-08-29T09:57:37+00:00