Fungsi Jabatan

FUNGSI JABATAN UNDANG-UNDANG, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

BIL

FUNGSI

PERKARA

1

GUBALAN DOKUMEN PERUNDANGAN UNIVERSITI

Mengendalikan urusan penggubalan dokumen perundangan Universiti (Statut, Kaedah dan Peraturan)

2

TATATERTIB

Mengendalikan kes tatatertib staf USIM bagi setiap kumpulan perkhidmatan

Mengendalikan kes tatatertib pelajar USIM

3

TUNTUTAN GANTIRUGI / PEMBAYARAN BALIK

Mengendalikan kes pecah kontrak staf

Mengendalikan tuntutan bayaran balik

4

LITIGASI

Mengendalikan urusan guaman bagi kes mahkamah yang melibatkan universiti

Mengendalikan urusan perlantikan peguam untuk setiap kes

5

SEMAKAN MOA / MOU / DOKUMEN & HARTA INTELEK UNIVERSITI

Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Memorandum Persefahaman, Memorandum Persetujuan, Surat Niat dan Surat Indemniti

Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Perjanjian Konsesi, Perjanjian Kerahsiaan, Perjanjian Perkhidmatan, Perjanjian Penyewaan

Mengendalikan semakan dokumen-dokumen berkaitan harta intelek Universiti

6

PENASIHATAN UNDANG-UNDANG

Memberi pandangan/penasihatan dari segi undang-undang kepada Universiti

Merancang dan mengendalikan latihan undang-undang

 Jabatan Undang-Undang
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988109, Faks: +606-7988056, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my