Teras Pelan Strategik JUU

TERAS PELAN STRATEGIK JABATAN UNDANG-UNDANG

  • Memantapkan sistem pentadbiran keadilan

  • Memperkasakan penggunaan ICT

  • Meningkatkan perkhidmatan sokongan menerusi pengurusan sumber manusia, khidmat pengurusan dan pengurusan kewangan yang cekap

 

TERAS 1

Memantapkan sistem pentadbiran keadilan

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Penyelarasan pentadbiran keadilan

Memastikan korum yang cukup bagi Jawatankuasa Pentadbiran Keadilan bersidang.

Memantapkan sistem pentadbiran keadilan

2015-2018

Memastikan Jawatankuasa Pentadbiran Keadilan bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun

 

TERAS 2

Memperkasakan penggunaan ICT

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Pembangunan Sistem Baru dengan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat

  • Membangunkan sistem pengurusan tatatertib staf

 

  • Membangunkan sistem pengurusan tatatertib pelajar

 

Membantu Jabatan meningkatkan kualiti perkhidmatan

2015-2018

  • 100% pengguna sasaran menggunakan sistem

 

  • Sistem dibangunkan mengikut masa yang ditetapkan

 

TERAS 3

Meningkatkan perkhidmatan sokongan menerusi  pengurusan sumber manusia, khidmat pengurusan dan pengurusan kewangan yang cekap

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Program Pembangunan Modal Insan yang kompeten

 

 

Memastikan semua warga kerja JUU mengikuti program latihan yang ditetapkan 

Membangunkan keupayaan semua warga kerja JUU dengan kepakaran kerja dalam bidang tugas masing-masing

2015-2018

Semua warga kerja JUU dapat menjalankan tugas dengan prestasi tinggi di mana-mana tempat kerja

 

Program Pembudayaan Kerja Berprestasi Tinggi

 

 

 

Memastikan semua warga kerja JUU mematuhi SOP kerja dan berkreatif di dalam penghasilan kerja

 

Membentuk warga kerja JUU sentiasa bekerja dalam prosedur kerja yang jelas, mengikut peraturan dan berinovasi

2015-2018

Bilangan teguran audit dan aduan dalaman/luaran yang minimum

Program pengurusan kebersihan dan keceriaan pejabat yang menyeluruh

Memastikan ruang pejabat yang selesa dan kondusif untuk semua warga kerja JUU

 

Mewujudkan suasana kerja yang ceria dan menyeronokkan

2015-2018

Permohonan pertukaran Jabatan yang minimum.

Program pemprosesan bayaran bil yang cekap

 

Memastikan proses bayaran bil dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap

Memastikan setiap peruntukan dibelanjakan secara berhemah mengikut perancangan dan arahan kewangan

 

2015-2018

100% pemprosesan bayaran bil dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima

 

Disediakan oleh

Jabatan Undang-Undang USIM

Tarikh : 1 April 2015

 Jabatan Undang-Undang
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988109, Faks: +606-7988056, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my