Teras Pelan Strategik JUU

TERAS PELAN STRATEGIK JABATAN UNDANG-UNDANG

 • Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Warga Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Organisas

 • Memantapkan Mutu Dan Kualiti Kerja Melalui Pengaplikasian ICT

 • Meningkatkan Perkhidmatan Perundangan Yang Berkualiti Tinggi, Cekap, Adil Dan Saksama
 • Meningkatkan Imej Jabatan Melalui Siaran Media Sosial

 

TERAS 1

Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Warga Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Organisasi

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

 • Penyelarasan pentadbiran tatatertib untuk kakitangan dan mahasiswa USIM

 

 

 

 

 

 • Memastikan korum yang cukup bagi Jawatankuasa Tatatertib bersidang.

 

 • Memastikan undang-undang universiti relevan, terkini dan selari dengan keperluan semasa.

 

 • Memantapkan sistem pentadbiran keadilan universiti.

 

 • Memberi nasihat undang-undang yang tepat dan komprehensif

 

2018-2021

 • Memastikan Jawatankuasa Tatatertib Kakitangan dan Pelajar bersidang sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
 • Memastikan undang-undang Universiti  yang baharu digubal, dipinda atau dimansuhkan   dimaklumkan kepada warga Universiti sekurang-kurangnya tiga hari dari tarikh pewartaan.

 

 TERAS 2

Memantapkan Mutu Dan Kualiti Kerja Melalui Pengaplikasian ICT

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Mempertingkatkan penyampaian  melalui pengaplikasian ICT  untuk memantapkan kualiti kerja dengan kerjasama Goal Itqan.

Memuktamad dan menyempurnakan sistem ICT yang telah dibangunkan.

 

Membantu jabatan dan Universiti dalam kecekapan pengurusan kerja yang efektif dan menjimatkan masa.

2018-2021

100% pengguna sasaran menggunakan sistem.

 

TERAS 3

Meningkatkan Perkhidmatan Perundangan Yang Berkualiti Tinggi, Cekap, Adil Dan Saksama.

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Memperkasakan Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengadakan program peningkatan kompetensi pegawai dan kakitangan.

 

 • Menambahbaik struktur organisasi

 

 

 • Mewujudkan Pelan Penggantian.

 

Memperkasakan Takbir Urus dan Membangunkan Kapasiti Jabatan Bagi Meningkatkan Kecekapan Perkhidmatan.

 

2018-2021

 • Memastikan sekurang-kurangnya dua staf dari kumpulan P&P dan Pelaksana mengikuti latihan yang berkaitan pada setiap tahun.
 • Memastikan penambahan perjawatan iaitu sekurang-kurangnya seorang Pegawai Undang-Undang baru dilantik.
 • Memastikan Pelan Penggantian dibangunkan mengikut masa yang telah ditetapkan.

 

TERAS 4

Meningkatkan Imej Jabatan Melalui Siaran Media Sosial

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF

TEMPOH

KPI

Meningkatkan Program Kesedaran/ Pendidikan Undang-Undang

Menerbitkan penulisan dalam media massa dan media sosial secara berkala.

Meningkatkan imej jabatan dan kefahaman warga USIM terhadap perundangan bagi mencapai matlamat keunggulan organisasi.

2018-2021

 • Memastikan setiap Pegawai Undang-Undang menghasilkan sekurang-kurangnya tiga bahan penulisan.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 12 artikel/ maklumat ringkas undang-undang disiarkan dalam Info Pro USIM setahun.

 

 

Disediakan oleh

Jabatan Undang-Undang USIM

Tarikh : 8 Oktober 2018

 Jabatan Undang-Undang
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988109, Faks: +606-7988056, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my