Muat Turun

BIL PERKARA
1 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (VERSI MELAYU)
2 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (VERSI ENGLISH)
3 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) (RUJUKAN USIM)
4 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN KEPADA,PERLEMBAGAAN) (PINDAAN) 2012 P.U. (A) 394/2012
5 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA P.U. (A) 454/2010
6 PERINTAH UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (PEMERBADANAN) 2007 & PERINTAH KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA (PEMBATALAN) 2007
7 AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB & SURCAJ) 2000 [AKTA 605] (VERSI MELAYU)
8 AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB & SURCAJ) 2000 [AKTA 6050 (VERSI ENGLISH)
9 KAEDAH-KAEDAH TATATERTIB UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 2009
10 LAPORAN KETUA JABATAN ATAU PEGAWAI PELAPOR UNTUK TINDAKAN TATATERTIB PEGAWAI USIM
11 CARTA ALIR TATATERTIB PELAJAR DAN RAYUAN TATATERTIB PELAJAR USIM
12 CARTA ALIR MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) BAGI PENYELIDIKAN
13 CARTA ALIR MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) SELAIN PENYELIDIKAN
14 PAMPLET AUKU 1971 & PERLEMBAGAAN USIM
15 PAMPLET PENGENALAN TATATERTIB PEKERJA
16 PAMPLET PENGENDALIAN PROSIDING TATATERTIB PELAJAR USIM
17 SLIDE TAKLIMAT PELAKSANAAN GST & KESANNYA DARI ASPEK PERUNDANGAN DI USIM (11/8/2015)
18 GARIS PANDUAN BERKENAAN LARANGAN MEROKOK DI DALAM KAMPUS USIM
19 GARIS PANDUAN BERKENAAN LARANGAN PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK & VAPE DI DALAM KAMPUS USIM
20 PERINTAH PEMERBADANAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA

 

 Jabatan Undang-Undang
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988109, Faks: +606-7988056, Emel: helpdesk[at]usim.edu.my