NILAI, 28 SEPTEMBER 2020 – Jabatan Undang-Undang USIM telah menganjurkan Seminar Tatacara Perolehan Kerajaan selaras dengan hasrat JUU untuk memberi kefahaman kepada pegawai-pegawai Universiti Awam (UA) khususnya pegawai undang-undang, pegawai pembangunan, pegawai Bursar dan pegawai audit selain pegawai agensi kerajaan/swasta yang berkaitan, tentang isu-isu dalam tatacara perolehan kerajaan yang kerapkali berbangkit/menjadi masalah di organisasi masing-masing di samping menjana pendapatan JUU bagi tahun 2020.

Objektif Seminar:-

  • Memberi pendedahan dan kefahaman kepada peserta mengenai proses dan prinsip tatacara perolehan kerajaan.
  • Mengaplikasikan pengetahuan dan amalan yang dipelajari semasa bengkel tatacara perolehan kerajaan.
  • Membincangkan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak universiti tentang tatacara perolehan yang betul dan terkini.
  • Membantu melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan teknik yang relevan dalam menguruskan perolehan kerajaan supaya dapat memberikan pulangan terbaik kepada kerajaan secara umumnya dan universiti secara khususnya.
  • Membincangkan pengajaran atau dapatan dari projek-projek yang telah diaudit kepada peserta bagi contoh pemahaman yang lebih jelas.
  • Menyediakan platform untuk para peserta mengutarakan permasalahan mereka yang berkaitan dengan tatacara perolehan kerajaan dan membincangkan penyelesaian/solusi yang bersesuaian.

Seminar ini dianjurkan agar para peserta dapat memahami tatacara perolehan kerajaan, menjalankan perolehan mengikut tatacara yang betul dan mengurangkan kesilapan dalam menjalankan proses perolehan di organisasi masing-masing.

 

Disediakan oleh:
AHMAD NAKHAIE MOHAMED MUSTAFA
Jabatan Undang-Undang