Misi, Visi & Objektif

/Misi, Visi & Objektif
Misi, Visi & Objektif 2019-04-02T04:49:42+00:00

VISI

Menjadi pusat rujukan perundangan Universiti yang berwibawa

MISI

Melaksanakan perkhidmatan perundangan dengan adil, cekap dan efisien untuk memelihara kepentingan
Universiti berdasarkan peruntukan Perlembagaan Universiti dan undang-undang

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan perundangan yang berkualiti mengikut peruntukan Perlembagaan Universiti dan Undang-undang

Stable political empires in the eastern mediterranean, the near east, china and dnp admission essay northern india.