TERAS PELAN STRATEGIK JABATAN UNDANG-UNDANG

 • Memperkukuh amalan tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan perundangan yang berintegriti
 • Mendaya upaya bakat bagi menghasilkan staf yang bertenaga, berilmu, berwibawa, kompeten dan produktif
 • Merangkum dan sepunya bagi menghasilkan keputusan bersama (informed decision) berdasarkan kepelbagaian prespektif

TERAS 1

Memperkukuh amalan tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan perundangan yang berintegriti

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Memperkukuh amalan tadbir urus yang baik
 • Memperkukuh integriti staf ke arah kecemerlangan organisasi
 • Menilai tahap kepuasan pelanggan
 • Melaksana program pemantapan integriti dan tadbir urus
 • Mencapai peratus kepuasan hati pelanggan yang tinggi
 • Mengadakan latihan, kursus dan seminar berkaitan integriti dengan kerap
2021-2025
 • Memastikan sekurang-kurangnya JUU mencapai markah 80% (baik)
 • Memastikan bilangan latihan/kurusus/seminar yang diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

TERAS 2

Mendaya upaya bakat bagi menghasilkan staf yang bertenaga, berilmu, berwibawa, kompeten dan produktif

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Meningkatkan pembangunan, penarikan dan pengekalan bakat staf
 • Menganjur¬† program pembangunan bakat, program pembangunan kepimpinan dan pembangunan pakar bidang strategik
 • Menghasilkan staf yang kompeten dan berwibawa
2021-2025
 • Memastikan sekurang-kurangnya 80% staf mencapai keperluan mata latihan minimum CPD 42 mata.

TERAS 3

Merangkum dan sepunya bagi menghasilkan keputusan bersama (informed decision) berdasarkan kepelbagaian perspektif

STRATEGI PELAN TINDAKAN OBJEKTIF TEMPOH KPI
 • Meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan pelanggan/stakeholder
 • Memantap dan melaksana program penanda aras/bench marking, program perkongsian ilmu, program libatsama dan kolaborasi
 • Mencapai kesepakatan dan kemuafakatan ke arah organisasi yang cemerlang
2021-2025
 • Memastikan sekurang-kurangnya 2 program penglibatan diadakan setiap tahun