VISI

Menjadi pusat rujukan perundangan Universiti yang berwibawa

MISI

Melaksanakan perkhidmatan perundangan dengan adil, cekap dan efisien untuk memelihara kepentingan
Universiti berdasarkan peruntukan Perlembagaan Universiti dan undang-undang

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan perundangan yang berkualiti mengikut peruntukan Perlembagaan Universiti dan Undang-undang