** Semua LOI perlu mendapat semakan/ perakuan daripada Jabatan Undang-Undang **

TEMPLAT LETTER OF INTENT (LOI) (VERSI BAHASA INGGERIS)