Piagam Pelanggan

/Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan 2018-11-22T08:35:35+00:00

PIAGAM PELANGGAN JUU

Kami komited untuk memberi perkhidmatan perundangan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Universiti kepada warga Universiti dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap