Piagam Pelanggan

/Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan 2019-04-02T04:49:49+00:00

PIAGAM PELANGGAN JUU

Kami komited untuk memberi perkhidmatan perundangan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Universiti kepada warga Universiti dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap

132 there is evidence that the two are divided by beliefs, language, knowledge and press right over here morals.