FUNGSI UTAMA

 • Mengendalikan urusan penggubalan dokumen perundangan Universiti (Status, Kaedah dan Peraturan)
 • Mengendalikan kes tatatertib staf USIM bagi setiap kumpulan perkhidmatan
 • Mengendalikan kes tatatertib pelajar USIM
 • Mengendalikan kes pecah kontrak staf
 • Mengendalikan tuntutan bayaran balik
 • Mengendalikan urusan guaman bagi kes mahkamah yang melibatkan universiti
 • Mengendalikan urusan perlantikan peguam untuk setiap kes
 • Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Memorandum Persefahaman, Memorandum Persetujuan, Surat Niat dan Surat Indemniti
 • Mengendalikan semakan, gubalan, gubalan semula Perjanjian Konsesi, Perjanjian Kerahsiaan, Perjanjian Perkhidmatan, Perjanjian Penyewaan
 • Mengendalikan semakan dokumen-dokumen berkaitan harta intelek Universiti
 • Memberi pandangan/penasihatan dari segi undang-undang kepada Universiti
 • Merancang dan mengendalikan latihan undang-undang

BICARA UNDANG-UNDANG

BULETIN

SEMINAR KONTRAK ICT USIM

NILAI, 4 NOVEMBER 2019 - Jabatan Undang-Undang (JUU) telah melaksanakan Seminar Kontrak ICT dengan jayanya bagi mempertingkatkan mutu Kontrak ICT di USIM. Seminar seumpama ini amatlah diperlukan kerana Kontrak ICT merupakan kontrak yang bersifat teknikal [...]

THE AMAZING RACE SEMPENA HARI KUALITI & INOVASI USIM

NILAI, 31 OKTOBER 2019 – Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi (HKI) 2019 anjuran Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akdemik (QAPEX) tahun ini mengetengahkan tema ‘Semarakkan Inovasi, Lestarikan Kualiti’ dalam usaha menyeru Warga Universiti Sains [...]